Reservering voor Sapdagen 2019:
Sapdag zaterdag 12 oktober 2019
Als een week voor het persen de hoeveelheid te persen fruit sterk afwijkt van uw op dit aanmeldformulier vermelde hoeveelheid, dan graag per e-mail de actuele te verwachte hoeveelheid doorgeven! Dat kan via het mailadres
Vanaf maandag 7 oktober geven wij u door wanneer wij u verwachten.