web sapdag 2Sapdag II

De traditionele ‘Sapdag’, iedere herfst bij Stroomhuis Neerijnen, nu de tweede dit najaar, voor de later rijpende fruitrassen, zoals appels en peren

zaterdag 12 oktober

Reserveren noodzakelijk, graag uiterlijk op za 5 okt; dan wordt u ook qua tijdstip goed ingepland

webnachtvlinder2019Nacht van de Nacht

Kennismaking met ‘nachtleven’ Neerijnen, lezing Landschap door: Anja de Wit

zaterdag 26 oktober

aanvang 20:00 uur, einde programma om circa 22:00 uur
entree: € 5,00

webBisschopsgraaf 1De Bisschopsgraaf

Trekvaart van Utrecht naar Den Bosch, lezing landschap door: Martin IJzerman

dinsdag 19 november

aanvang: 20:00, tot circa 22:00 uur
entree: € 5,00

webwolfDe wolf is weer terug in Nederland

Lezing landschap, door Dik van der Meulen

dinsdag 14 januari 2020

aanvang: 20:00 uur
entree: € 5,00

webWestBetuwe
Voelt u zich al ‘thuis’ in  gemeente West Betuwe?

De gemeente West Betuwe bestaat ruim één jaar. Hoe goed kent u uw eigen woongemeente? Een serie van drie avonden - aflevering 1, lezing, landschap

dinsdag 11 februari 2020       

De andere twee avonden zijn: dinsdag 10 maart en dinsdag 14 april. Aanvang 20:00 uur, toegang: € 6,00 per avond. voor drie avonden samen € 15,00, aanmelden via de website gewenst.

webWestBetuwe

Voelt u zich al ‘thuis’ in gemeente West Betuwe?

De gemeente West Betuwe bestaat ruim één jaar. Hoe goed kent u uw eigen woongemeente? Een serie van drie avonden - aflevering 2, lezing

dinsdag 10 maart         

De andere twee avonden zijn: dinsdag 11 februari en dinsdag 14 april. Aanvang 20:00 uur, toegang: € 6,00 per avond. voor drie avonden samen € 15,00, aanmelden via de website gewenst.

webWestBetuweVoelt u zich al ‘thuis’ in gemeente West Betuwe?

De gemeente West Betuwe bestaat ruim één jaar. Hoe goed kent u uw eigen woongemeente? Een serie van drie avonden - aflevering 3 (slot), lezing

dinsdag 14 april         

De andere twee avonden zijn al geweest: dinsdag 11 februari en dinsdag 10 maartAanvang 20:00 uur, toegang: € 6,00 per avond. voor drie avonden samen € 15,00, aanmelden via de website gewenst.


Het Stroomhuis Neerijnen heeft in het verleden een succesvolle serie avonden verzorgd voor ‘nieuwkomers’ in de Betuwe onder de titel “Thuis in de Betuwe”.


Nu de gemeente West Betuwe één jaar bestaat, organiseert de commissie Natuur en Landschap van het Stroomhuis een nieuwe informatieve serie over de gemeente West Betuwe. 


Het landschap staat in deze serie lezingen centraal. 

We gaan op de avonden uit van de invalshoeken: landbouw, wonen en werken.

Alle drie hebben grote invloed op het gebruik van de ruimte binnen onze gemeentegrenzen.


Aan de hand van onderstaande drie vragen kijken we naar het ruimtegebruik.

  1. Wat zie je? 
  2. Waar zie je het?
  3. Waarom zie je het daar?


Als we op deze manier naar de verschillende sectoren binnen onze gemeente kijken, komen verleden, heden en toekomst elke avond aan de orde.

Dinsdag 11 februari: Landbouw

Dinsdag 10 maart:    Wonen

Dinsdag 14 april:      Werken


Toegang: € 6,00 per avond

Voor drie avonden € 15,00

Aanmelden via de website gewenst.dinsdag 14 april 2020         
aanvang: 20:00 uur
toegang: € 6,00 
ook dinsdag 11 februari en dinsdag 11 maart 2020.
voor drie avonden € 15,00
aanmelden via deze website

web buizerdStroomhuis Neerijnen
werkgoep Natuur & Landschap

 

Op zaterdag 14 mei 2016 organiseerde Stroomhuis Neerijnen - samen met natuurorganisatie IVN West-Betuwe - op Landgoed Neerijnen-Waardenburg opnieuw de vogelexcursie:
Vroege Vogels IIBijzonderheden:

  • de aanvang was om 5:45 uur (zonsopgang)
  • er waren circa 25 deelnemers
  • de gidsen waren opnieuw Bert Vos en Saskia Weddepohl
  • het weer was redelijk goed, alleen erg koud voor de tijd van het jaar
  • de excursie duurde twee uur
  • na afloop was er een ontbijt in de UIT-spanning.

In totaal zijn deze keer 59 verschillende soorten vogels waargenomen.

NB: Dat is slechts een minder dan tijdens de vorige excursie Vroege Vogels I, op zaterdag 26 maart 2016.

Hierbij de vogellijst van Voege Vogels II (14 mei 2016):
      (ter vergelijking: de lijst van Vroege Vogels I, staat daar onder).

 1

knobbelzwaan31

heggenmus2

grauwe gans32

roodborst3

bergeend33

roodborsttapuit4

nijlgans34

zanglijster5

wilde eend35

merel6

krakeend36

tuinfluiter7

zomertaling37

grasmus8

fazant38

zwartkop9

fuut39

sprinkhaanzanger10

aalscholver40

kleine karekiet11

blauwe reiger41

fitis12

ooievaar42

tjiftjaf13

buizerd43

vuurgoudhaan14

waterhoen44

winterkoning15

meerkoet45

grauwe vliegenvanger16

scholekster46

koolmees17

kievit47

pimpelmees18

tureluur48

boomklever19

kokmeeuw49

ekster20

holenduif50

gaai21

houtduif51

kauw22

Turkse tortel52

zwarte kraai23

gierzwaluw53

spreeuw24

groene specht54

huismus25

grote bonte specht55

vink26

oeverzwaluw56

kneu27

boerenzwaluw57

putter28

huiszwaluw58

groenling29

graspieper59

rietgors30

witte kwikstaart   

Hierbij vogellijst van Vroege Vogels I (25 maart 2016):1

aalscholver31

koolmees2

blauwe reiger32

krakeend3

boerenzwaluw33

kuifeend4

boomklever34

matkop5

boomkruiper35

meerkoet6

brandgans36

merel7

buizerd37

nijlgans8

ekster38

ooievaar9

fazant39

pimpelmees10

fuut40

putter11

gaai41

rietgors12

grasmus   ??42

ringmus13

graspieper43

roodborst14

grauwe gans44

roodborsttapuit15

groene specht45

scholekster16

groenling46

slechtvalk17

grote bonte specht47

slobeend18

grote Canadese gans48

spreeuw19

grote mantelmeeuw49

staartmees20

grote zilverreiger50

tjiftjaf21

heggenmus51

torenvalk22

holenduif52

Turkse tortel23

houtduif53

veldleeuwerik24

huismus54

vink25

ijsvogel55

waterhoen26

kauw56

wilde eend27

kievit57

winterkoning28

kleine plevier  58

wulp29

kokmeeuw59

zanglijster30

kolgans60

zwarte kraai 

webzilverreigerStroomhuis Neerijnen
Werkgroep Natuur & LandschapExcursie Vroege Vogels 1,
op zaterdag 26 maart 2016


Aantal deelnemers: 25
vogelgidsen: Bert Vos en Saskia Weddepohl
Prachtig voorjaarsweer


Welke verschillende vogelsoorten hebben we allemaal gezien?

We denken in totaal 60 (vorig jaar: 52). Zie hieronder de complete lijst.

Maar een daarvan is nog onzeker, zegt een van de gidsen ons.

NB: foto: de grote zilverreiger die we zagen.


1

aalscholver31

koolmees2

blauwe reiger32

krakeend3

boerenzwaluw33

kuifeend4

boomklever34

matkop5

boomkruiper35

meerkoet6

brandgans36

merel7

buizerd37

nijlgans8

ekster38

ooievaar9

fazant39

pimpelmees10

fuut40

putter11

gaai41

rietgors12

grasmus   ??42

ringmus13

graspieper43

roodborst14

grauwe gans44

roodborsttapuit15

groene specht45

scholekster16

groenling46

slechtvalk17

grote bonte specht47

slobeend18

grote Canadese gans48

spreeuw19

grote mantelmeeuw49

staartmees20

grote zilverreiger50

tjiftjaf21

heggenmus51

torenvalk22

holenduif52

Turkse tortel23

houtduif53

veldleeuwerik24

huismus54

vink25

ijsvogel55

waterhoen26

kauw56

wilde eend27

kievit57

winterkoning28

kleine plevier  58

wulp29

kokmeeuw59

zanglijster30

kolgans60

zwarte kraai