webgrenspoezie2019hansb
Finale S
troomhuis poëziewedstrijd
'Bakens aan de Rivier', t
hema voor 2019:

'Rivier als grens'

vrijdag 12 april

aanvang 19:30 uur; gratis toegang voor deelnemers;  begeleiders en andere bezoekers vanaf 18 jaar: entree € 5; leden Bibliotheek Rivierenland: € 4

Voor de maaltijd 'Vis op een bord' is reserveren nodig.   

button 2


Ook in 2019 staat de wedstrijd open voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, bij voorkeur in klasverband.

 
De gedichten worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:

 • Ton Jansen - oud burgemeester Neerijnen
 • Ton den Boon - hoofdredacteur van de Dikke van Dale
 • Cathérine de Graaff - pianiste
 • Angela van Opijnen - docente Nederlands van het Cambium College, in Zaltbommel


Eisen te stellen aan de inzendingen:

 • per deelnemer mogen twee gedichten worden ingezonden 
 • de teksten dienen in 'Word' te worden aangeleverd (geen PDF)
 • gedichten inzenden naar: poezie@stroomhuisneerijnen.nl , of naar: ebaars@planet.nl ; eventueel per post naar Waalbandijk 48, 4175 AC te Haaften, vóór vrijdag 15 maart
 • van de deelnemers wordt verwacht dat zij op de finale avond - vrijdag 12 april - aanwezig zijn bij de uitslag en prijsuitreiking
 • genomineerden dienen bereid te zijn hun gedicht voor te dragen
 • de voordracht zal betrokken worden in het eindoordeel.


Uiterlijk 5 april zullen de gedichten beoordeeld zijn en een tiental genomineerden geselecteerd zijn. Zij zullen aansluitend worden geïnformeerd.

De finaleavond bestaat uit volgende onderdelen:
 • Open podium met een keuze aan vis gerechten – VIS OP EEN BORD – (17 tot 19 uur),
  kosten €17.50 **); reserveren via stroomhuisneerijnen.nl 
 • Aansluitend om 19:15 uur de presentatie van de leerlingen (ondersteund door PowerPoint) begeleid door een muzikale bijdrage door leerlingen.
 • De beoordeling van de gedichten
 • De voordracht door de genomineerden, gevolgd door een pauze
 • Einduitslag en voorlezen door de hoogst genomineerden (met PowerPoint) en prijsuitreiking.
 • De presentatie van het boek "Langs brede rivieren" door Wim Huijser.
 • Samen met dichters die in de bloemlezing zijn opgenomen en met muzikale begeleiding


Voor de winnaar wacht een vaartocht op de Waal met de Waalschokker “Neeltje Jantje”.


De gedichten zullen ook op de website van het Stroomhuis worden geplaatst.

Via Bibliotheek Rivierenland zal er eveneens bekendheid aan deze wedstrijd worden gegeven.