webarjans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmhuis in teken van Nationale Vogelweek
gewijzigd programma:

'Arjan’s Big Year'

plus: Leonardo da Vinci, korte intro over:'De 'Kunst van het vliegen'

do 17 mei

Aanvang 19:30 uur, Entree € 5,-

Nagenoeg ieder jaar vertoont het Filmhuis van Stroomhuis Neerijnen een 'vogelfilm'.
Dat doen we ook nu, vanavond.

Eerder kondigden we voor deze avond aan: 'The conquest of the skies', een BBC-film van David Attenborough, de beroemde programmamaker van natuurdocumentaires op de Britse televisie.

Maar bij nader inzien denken we dat een andere film voor deze avond in de Vogelweek nóg beter is. Namelijk:

'Arjan’s Big Year'

Deze heel bijzondere vogelfilm wordt ingeleid door Marc Westermann, de film- en ook vogeldeskundige van Stroomhuis.

Met daaraan voorafgaand, en gehandhaafd: een korte inleiding door Wim Schoutendorp, over het onderzoek van de beroemde Italiaanse Renaissance-kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci (1452 - 1519): o
ver de Kunst van vogels om te vliegen.


Het Stroomhuis heeft er dus voor gekozen de filmprogrammering op 17 mei te wijzigen.
In het kader van de Nationale Vogelweek vertonen wij nu, en leiden we deskundig in:

'Arjan’s Big Year'.
Deze film gaat over de Nederlandse vogelaar Arjan Dwarshuis.
Die reisde in 2016 de hele wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten in één jaar tijd te spotten om het record van meer dan 6000 soorten te overtreffen.
Arjan Dwarshuis staat daarmee in een lange traditie van vogelaars voor wie het wedstrijdelement een belangrijke drijfveer is in het kijken naar vogels.
Hij bezocht daarvoor bijzondere landschappen met vogel hotspots in meer dan veertig landen: het tropisch regenwoud in Suriname, wetlands, bergketens en woestijnen en Nederland niet te vergeten.
We zien spannende hoogte- en dieptepunten.
En natuurlijk komen prachtige vogels in beeld tijdens deze zoektocht, want daarvoor willen we deze film graag laten zien.

Maar er is ook aandacht voor de negatieve invloed van de mens op de biodiversiteit, met als gevolg het in sneltreinvaart uitsterven van verschillende soorten vogels.
Arjan Dwarshuis wordt in zijn recordpoging gesteund door ervaren twitchers en lokale natuurbeschermers.
Humberto Tan, die we ook even zien in zijn geboorteland, heeft de voice-over van deze film ingesproken.
Aan het eind van de film zullen we weten of Arjan Dwarshuis er inderdaad in geslaagd is  het record te breken.
En of er een oplossing wordt gevonden in het ethische dilemma tussen doeltreffende vogelbescherming en de milieubelasting door het soorten jagen op deze schaal.


Wim Schoutendorp (secretaris Stroomhuis en coördinator Filmhuis) houdt daarvoor een korte inleiding over Leonardo da Vinci (1452-1519), te weten: over de zeer gedetailleerde natuurwaarnemingen, zoals inzake het menselijk lichaam, maar ook op het gebied van het vliegen van vogels, van deze beroemde beeldend kunstenaar uit de Italiaanse Renaissance. Die blijkt namelijk tevens een alzijdig onderzoeker en grondig uitvinder te zijn geweest. De vereiste aerodynamica voor de vleugels van de Fokkers, Boeings en Airbussen van nu blijkt Da Vinci al vele eeuwen geleden op hoofdlijnen te hebben ontdekt! Dit door de vleugels van vogels nauwkeurig te bestuderen (alleen de goede voortstuwing voor een menselijk vliegtuig had die begin 16de eeuwer nog niet).


Over de Nationale Vogelweek

logo vogelbescherming nederland
Klik op een van de volgend website-links: