webhitchkock


Filmhuis Neerijnen brengt deel twee in nieuwe filmcyclus - presentatie: Marc Westermann

'Film en Droom' - II

do 15 nov

aanvang 19:30 uur, entree € 10

 Dit is de tweede avond van de vierdelige filmcyclus ‘Film en droom’ in Filmhuis Neerijnen.

Filmmakers in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw waren gefascineerd door de psychoanalyse.
En met name door de droomduiding van Sigmund Freud.
Zo konden zij verdrongen (seksuele) fantasieën, traumatische gebeurtenissen, complexen en psychoses toch in beeld brengen.

Misdaadfilmregisseur Alfred Hitchcock (foto) doet dat in zijn films, zoals in de spannende thriller die we u vanavond zullen vertonen.

Daarin laat Hitchcock zijn favoriete actrice Ingrid Bergman een droom duiden, waarmee zij ook een moord ontrafelt.
Die droom is surrealistisch vormgegeven door de Spaanse topschilder Salvador Dali.

Onze inleider is opnieuw Marc Westermann, filmexpert van Stroomhuis.


webkeatonover de Filmcyclus 'Film en Droom'

Tussen film en droom bestaat een wezenlijke verwantschap, zowel tussen de ervaringen van de filmtoeschouwer en de dromer, als ook tussen de structuur van de film en de droomtekst. Want: film maakt dromen zichtbaar en hoorbaar, en beweegt op dezelfde manier door ruimte en tijd. Het gaat om beelden in een snelle opeenvolging en in abrupte montageovergangen: van het ene naar het andere onderwerp, en springend van de ene tijdsspanne naar het andere, of naar een flashback.

In deze filmcyclus najaar 2018 belichten we vier invalshoeken:

  • za 10 nov: dromen in vooroorlogse ‘stomme’ films (zoals van de legendarische en humoristische filmregisseurs en -acteurs Buster Keaton en Charley Chaplin), voorafgaand een heerlijk etentje
  • do 15 nov: psychoanalyse (zoals van misdaadregisseur Alfred Hitchcock)
  • do 22 nov: nachtmerries (zoals van de beroemde Zweed Ingmar Bergman)
  • do 29 nov: hedendaagse sciencefiction (zoals van Christopher Nolan).

Alle vier genoemde filmavonden in deze cyclus – steeds met een voorafgaande inleiding – beginnen om 19:30 uur. Entree per avond: € 10. 

Eerder waren er in Stroomhuis zulke dieper gravende filmseries over de onderwerpen: Italiaans Neorealisme, Franse Nouvelle Vague, Revolutionaire Sovjet-film, Cinema Nederland, 400 jaar Shakespeare, Cinema China; en afgelopen voorjaar: ‘Film en schilderkunst’.