webcettiVogelexcursie Vroege Vogels

31 maart 2018:

Waargenomen vogels in Parkbos Neerijnen

Stroomhuis organiseerde op zaterdag 31 maart j.l. voor het tiende achtereenvolgende jaar succesvol de excursie Vroege Vogels, met na afloop een heerlijk ontbijt in Uitspanning het Stroomhuis. Natuurtocht en ontbijt waren opnieuw volgeboekt: meer dan 25 mensen willen we aan zo'n vogelexcursie niet laten deelnemen. Het aantal vogels dat we waarnamen bedroeg deze keer 41. Dat is wat minder dan vorig jaar (toen 57). Maar dat was omdat we deze keer door omstandigheden niet de uiterwaarden konden bezoeken, maar alleen het Parkbos Neerijnen.

Met dank aan onze vogelexperts IVN: Bert Vos en Saskia Weddepohl. Op zaterdag 12 mei 2018 organiseert Stroomhuis opnieuw zo'n uitdagende vogelexcursie (voor meer info daarover, klik hier).

 

1

aalscholver

 

21

krakeend

2

blauwe reiger

 

22

kuifeend

3

boomklever

 

23

mandarijneend

4

boomkruiper

 

24

meerkoet

5

buizerd

 

25

merel

6

Cetti’s zanger (foto)

 

26

nijlgans

7

dodaars

 

27

ooievaar

8

ekster

 

28

pimpelmees

9

fazant

 

29

roodborst

10

fuut

 

30

slobeend

11

gaai

 

31

spreeuw

12

goudhaan

 

32

staartmees

13

grauwe gans

 

33

tjiftjaf

14

groene specht

 

34

turkse tortel

15

grote bonte specht

 

35

vink

16

grote zilverreiger

 

36

waterhoen

17

houtduif

 

37

wilde eend

18

huismus

 

38

winterkoning

19

kauw

 

39

wintertaling

20

koolmees

 

40

zanglijster

 

 

 

41

zwarte kraai