webgraspieperVroege Vogels II,

zaterdag 12 mei 

 

Vogelrijkdom Neerijnen 2018

 

Op zaterdag 12 mei 2018 organiseerden we vanuit Stroomhuis Neerijnen opnieuw een excursie Vroege Vogels plus ontbijt.
Dat was de tweede dit jaar en de 20ste in de geschiedenis van ons cultureel en landschapscentrum.

Aan deze natuurtocht op Landgoed Neerijnen-Waardenburg, nu onder leiding van IVN-natuurgids Saskia Weddepohl, namen in totaal 24 mensen deel. We gingen bij het krieken van de dag op pad, dat wil zeggen bij zonsopgang om 05:51 uur. De wandeling duurde circa 2,5 uur.

Samen zagen en/of hoorden we in het parkbos en de bijbehorende uiterwaarden liefst 61 verschillende soorten vogels. Hieronder de complete opsomming van al die waargenomen vogelsoorten.

Een daarvan was de graspieper, heel fraai gefotografeerd door Lucas Timmerman, een van de deelnemers (zie hierboven). 

 

ter vergelijking:
sinds wij dit bijhouden, zijn de afgelopen jaren op Landgoed Neerijnen-Waardenburg de volgende aantallen vogelsoorten waargenomen:

jaar

Excursie Vroege Vogels

Aantal waargenomen vogels

2018

12 mei

61

31 maart

41

2017

13 mei

59

25 maart

57

2016

14 mei

59

26 maart

60

2015

9 mei

47

     

 

61 vogels waargenomen tijdens excursie Vroege Vogels, op za 12 mei 2018:

1

aalscholver

31

kievit

2

bergeend

32

kleine karekiet

3

blauwe reiger

33

kneu

4

boerenzwaluw

34

knobbelzwaan

5

boomklever

35

koekoek

6

boomkruiper

36

kokmeeuw

7

bosrietzanger

37

koolmees

8

brandgans

38

krakeend

9

buizerd

39

meerkoet

10

canadese gans

40

merel

11

cetti’s zanger

41

nijlgans

12

ekster

42

ooievaar

13

fazant

43

pimpelmees

14

fitis

 

44

putter

15

fuut

 

45

rietgors

16

gaai

 

46

roodborst

17

gekraagde roodstaart

 

47

roodborsttapuit

18

gierzwaluw

48

scholekster

19

grasmus

49

slechtvalk

20

graspieper

50

spreeuw

21

grauwe gans

51

tjiftjaf

22

groene specht

52

tureluur

23

groenling

53

turkse tortel

24

grote bonte specht

54

veldleeuwerik

25

grote zilverreiger

55

vink

26

heggenmus

56

waterhoen

27

houtduif

57

wilde eend

28

huismus

58

winterkoning

29

huiszwaluw

59

zilvermeeuw

30

kauw

60

zwartkop

61

zwarte kraai