webinsect


Stroomhuis Natuur & Landschap - lezing Michiel Wallis de Vries, Vlinderstichting


Insectensterfte, hoe ernstig?

di 13 nov


aanvang: 19:30 uur, entree:  € 5


 

Onderzoekers zien een dramatische daling van het aantal insecten.

  • hoe ernstig is dat?
  • wat zijn de oorzaken?
  • is er al sprake van een kantelpunt?
  • heeft het te maken met de opwarming en klimaatverandering?
  • wat is de rol van de landbouw?
  • wat zijn de gevolgen?
  • waar vooral: Wat kunnen we er aan doen, als individu, of moet de politiek het oplossen?


weblogovlinderstichtingAl deze vragen hebben we als werkgroep Natuur & Landschap Stroomhuis gesteld aan Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting.

Michiel is mede-auteur van het rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes’.


Michiel zal zeker antwoorden hebben op onze vragen.

Maar hij zal ons ook duidelijk maken welke vragen de wetenschap zelf nog heeft.