webWestBetuwe

Voelt u zich al ‘thuis’ in gemeente West Betuwe?

De gemeente West Betuwe bestaat ruim één jaar. Hoe goed kent u uw eigen woongemeente? Een serie van drie avonden - aflevering 2, lezing

dinsdag 10 maart         

De andere twee avonden zijn: dinsdag 11 februari en dinsdag 14 april. Aanvang 20:00 uur, toegang: € 6,00 per avond. voor drie avonden samen € 15,00, aanmelden via de website gewenst.


Het Stroomhuis Neerijnen heeft in het verleden een succesvolle serie avonden verzorgd voor ‘nieuwkomers’ in de Betuwe onder de titel “Thuis in de Betuwe”.


Nu de gemeente West Betuwe één jaar bestaat, organiseert de commissie Natuur en Landschap van het Stroomhuis een nieuwe informatieve serie over de gemeente West Betuwe. 


Het landschap staat in deze serie lezingen centraal. 

We gaan op de avonden uit van de invalshoeken: landbouw, wonen en werken.

Alle drie hebben grote invloed op het gebruik van de ruimte binnen onze gemeentegrenzen.


Aan de hand van onderstaande drie vragen kijken we naar het ruimtegebruik.

  1. Wat zie je? 
  2. Waar zie je het?
  3. Waarom zie je het daar?


Als we op deze manier naar de verschillende sectoren binnen onze gemeente kijken, komen verleden, heden en toekomst elke avond aan de orde.

Dinsdag 11 februari: Landbouw

Dinsdag 10 maart:    Wonen

Dinsdag 14 april:      Werken


Toegang: € 6,00 per avond

Voor drie avonden € 15,00

Aanmelden via de website gewenst.dinsdag 10 maart 2020
 
        
aanvang: 20:00 uur
toegang: € 6,00 
ook dinsdag 11 februari en dinsdag 14 april 2020.
voor drie avonden € 15,00
aanmelden via deze website.