webanbi status webGebouwStroomhuisNeerijnen

Bestuur Stichting Stroomhuis Neerijnen heeft op 12 jan 2019 het volgende persbericht verspreid:

Start financiële actie voor lift Stroomhuis

Cultureel centrum Stroomhuis wil de fysieke toegankelijkheid van zijn karakteristieke gebouw in Neerijnen sterk verbeteren. Voor dat doel heeft de vrijwilligersorganisatie de crowdfunding actie ‘Stroomhuis in de lift’ gelanceerd. Voor de beoogde bouw van een lift streeft Stroomhuis naar een opbrengst van minimaal 10.000 euro. 


Dit heeft bestuur Stichting Stroomhuis op vrijdag 11 januari 2019 bekend gemaakt. Het culturele centrum dat circa negentig actieve vrijwilligers telt, ontving vorig jaar tijdens zijn concerten, lezingen, films, theater en kunstexposities in totaal zo’n 8.500 bezoekers. Onder die bezoekers zijn vaak mensen op leeftijd en velen hebben moeite met de trapopgang naar de bovenetage. Een serieuze verbetering van de toegang is zeker nodig voor mensen met fysieke beperkingen en/of een rolstoel. 


Voor de bouw van een noodzakelijke lift, aan de buitengevel achter, is in totaal zo’n 80.000 euro nodig. Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, de eigenaar van het gebouw, steunt de actie ‘Stroomhuis in de lift’, en de voormalige Gemeente Neerijnen heeft al € 10.000 subsidie gegeven. Een soortgelijke subsidieaanvraag is bij Provincie Gelderland in behandeling en ook andere fondsen zijn daarvoor aangeschreven.


Aanvullend op dergelijke belangrijke subsidies is echter nog een eigen bijdrage van Stroomhuis zelf nodig. Met ‘crowdfunding’ hoopt de culturele stichting minimaal € 10.000 op te halen. Tijdens de druk bezochte vrijwilligersbijeenkomst waar de actie werd gelanceerd, bleek meteen grote bereidheid voor dit doel geld bijeen te brengen. Het is de bedoeling komend najaar met de bouw van de lift te kunnen beginnen.


Donaties voor dit doel kunnen worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL08 RABO 0328 0630 29 onder vermelding van ‘Stroomhuis in de lift’.