Stroomhuis Neerijnen is een cultureel centrum in het gelijknamige kasteeldorp in de Betuwe. Dit regionale 'Centrum voor kunst, cultuur en landschap van het Rivierenland' organiseert jaarlijks vele tientallen theatervoorstellingen, films, exposities, lezingen, natuurexcursies, workshops en andere evenementen.

logo bordStroomhuis biedt ook een platform voor discussie over de genoemde onderwerpen. 

Het culturele centrum is gelegen op het Landgoed Neerijnen, eigendom van Het Geldersch Landschap. Het draait geheel op de bijdragen van vrijwilligers uit de regio. Ook hebben we de steun van een aantal sponsors.

Onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijk stichtingsbestuur is op deelonderwerpen een groot aantal werkgroepen actief.

Stroomhuis is als volgt te bereiken:
Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen

postadres:

Stichting Stroomhuis 
p/a Kloppenhofstraat 6
4175 CK Haaften
per telefoon: 06-13473992 (secretariaat  = Wim Schoutendorp)

bankrekeningnr: NL08 RABO 0328 0630 29 tnv Stichting Stroomhuis Neerijnen
website: www.stroomhuisneerijnen.nl
E-mail: info@stroomhuisneerijnen.nl
twitter: www.twitter.com/stroomhuis
Facebook: www.facebook.com/stroomhuisneerijnen

NB: In gebouw Het Stroomhuis Neerijnen zijn twéé organisaties gevestigd.
Behalve de culturele Stichting Stroomhuis Neerijnen, is dat ook horeca-gelegenheid UIT-spanning het Stroomhuis. 

Voor alle informatie inzake
horeca-gelegenheid en terras UIT-spanning het Stroomhuis, Neerijnen:

adres:             Van Pallandtweg 1, 4182 CA, Neerijnen
website:          www.hetstroomhuis.nl
mailadres:       info@hetstroomhuis.nl
telefoon:          06-29424149

 • Wat betreft de culturele stichting Stroomhuis:
  • Wilt u actuele informatie over de programmering, dan kunt u zich gratis abonneren op de maandelijkse digitale Nieuwsbrief. Dat kan door u aan te melden in de kolom hiernaast links!
  • Vindt u het leuk ons team als vrijwilliger te komen versterken, stuur dan een mail naar info@stroomhuisneerijnen.nl  of bel Stroomhuis-secretaris Wim Schoutendorp (06 13473992). 
  • Voor suggesties op het gebied van de culturele programmering, kunt u eveneens een mail sturen, en wel naar cultuur@stroomhuisneerijnen.nl

Stroomhuis Neerijnen zoekt nieuwe voorzitter

       [Persbericht 26 augustus 2018)

NEERIJNEN – Stichting Stroomhuis Neerijnen, het centrum voor kunst, cultuur en landschap van het rivierenland, is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Belangstellenden voor deze vrijwilligersfunctie (m/v) kunnen zich bij Stroomhuis Neerijnen melden.


Dit heeft Stichting Stroomhuis Neerijnen bekendgemaakt.
Ook zijn tips welkom over mogelijk capabele kandidaten die deze vorm van vrijwilligerswerk ambiëren. Stroomhuis ziet graag dat de beoogde nieuwe voorzitter over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring beschikt, hart heeft voor kunst en cultuur, zich wil inzetten voor samenwerken met andere vrijwilligers, en dit ook zelf als vrije tijdsbesteding nuttig en leuk vindt. 


Het bestuur van deze geheel uit vrijwilligers bestaande onafhankelijke culturele stichting die activiteiten organiseert op het gebied van kunst, cultuur en landschap van het rivierengebied, telde tot voor kort zes leden. Deze vacature is ontstaan door verhuizing van de huidige voorzitter.


Belangstellenden kunnen nader contact opnemen met de bestuursleden. Het liefst via het e-mailadres info@stroomhuisneerijnen.nl. Dit zo mogelijk uiterlijk zaterdag 15 september. Op de website van Stroomhuis staat een complete profielschets: stroomhuisneerijnen.nl/over-ons (hieronder). Bezoekadres Stroomhuis is: Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen. Postadres: p/a Kloppenhofstraat 6, 4175 CK Haaften.


Profiel Voorzitter

 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.
 • Heeft visie en draagt deze actief uit.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden.
 • Zoekt naar consensus tussen betrokkenen.
 • Treedt doortastend en besluitvaardig op.
 • Affiniteit met de doelstelling van Stichting Stroomhuis Neerijnen.
 • Beschikt over inlevingsvermogen voor werken met vrijwilligers.
 • Woonachtig in of op acceptabele afstand van Neerijnen.
 • Heeft eigen netwerk van personen/bedrijven/organisatie/instellingen.
 • Heeft het vermogen te delegeren.
 • Heeft hart voor kunst en cultuur.

taken VOORZITTER

 • Vertegenwoordigt de belangen van Stichting Stroomhuis Neerijnen.
 • Vertegenwoordigt Stichting Stroomhuis Neerijnen intern zowel als extern.
 • Zit bestuursvergaderingen voor.
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze.
 • Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen Stichting Stroomhuis Neerijnen.
 • Stelt en houdt zich op de hoogte van lopende zaken.
 • Onderhoudt contacten met gemeente en overige samenwerkingspartners.
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit perspectief Stichting Stroomhuis Neerijnen.
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen Stichting Stroomhuis Neerijnen. 
 • Neemt initiatieven om Stichting Stroomhuis Neerijnen organisatorisch, bestuurlijk en financieel naar een hoger niveau te brengen.